Услуги

Как можем да помогнем?

"Корабен и Индустриален Сервиз" ООД е Вашият сериозен партньор за сигурно и щадящо околната среда рециклиране на Вашите кораби, предлагайки висок стандарт и икономически изгодни услуги, спазвайки всички нови международни " зелени" норми.