Какво извършваме

„Корабен и Индустриален Сервис“ ООД е лидер в  Република България в  дейностите по оползотворяване на излезли от употреба плавателни средства, с възможности за годишна обработка на кораби с повече от 20 000 тона леко тегло (ship lightweight).

Фирмата е напълно лицензирана за дейността си по рязане на кораби от МОСВ на Република България. Производствените ни мощности се намират на територията на нашия основен партньор – “ Терем – КРЗ Флотски Арсенал Варна“ ЕООД  –  най-старият кораборемонтен завод в България с история повече от 115 години.

Ние разполагаме със Слип № 3, на който можем да приемаме кораби с дължина (L) до 145 м., Ширина (В)  –  до 16м и с леко тегло до 1800 тона,  а също и с кей с дължина 150м.,  мощно краново оборудване, помощни площадки и складова база.

Цели

„Корабен и Индустриален Сервиз“ ООД има амбицията и предприема действия да бъде  сред водещите фирми в  дейността рециклиране на  излезли от употреба плавателни средства в Черноморския регион. Нашата фирма е силно ангажирана за опазване на здравето и живота на работниците си и за покриване на най-високите местни и международни изисквания за опазване на околната среда.