"Корабен и Индустриален
Сервиз" ООД

Водеща компания в Република България за рециклиране на излезли от употреба плавателни средства.

Какво извършваме?

„Корабен и Индустриален Сервис“ ООД е лидер в дейностите по оползотворяване на излезли от употреба плавателни средства, с възможности за годишна обработка на кораби с повече от 20 000 тона леко тегло (ship lightweight).

Какви са нашите цели?

„Корабен и Индустриален Сервиз“ ООД има амбицията и предприема действия да бъде утвърден и присъединен към списъка на рециклиращи мощности в ЕС, покриващи изискванията на новия Европейски Регламент (ЕС)  № 1257/2013 на Европейския Парламент и на Съвета на Европа относно рециклирането на кораби. Ние сме силно ангажирани за опазване на здравето и живота на работниците си и за покриване на най-високите местни и международни изисквания за опазване на околната среда.

Галерия

На нашата работа

Свържете се с нас

Не се колебайте да се свържете с нас – нашият екип се сьстои от опитни специалисти, готови да дадат оптимални решения не всеки един възникващ въпрос.