„Корабен  и  Индустриален  Сервиз“  ООД  е   вашият  сериозен  партньор  за  сигурно  и  щадящо  околната  среда  рециклиране  на  вашите  кораби,  предлагайки  висок  стандарт  и  икономически  изгодни  услуги,  спазвайки  всички  нови  международни  “  зелени“  норми.