За Нас

„Корабен    и  Индустриален  Сервис“   ООД  е  лидер  в  дейностите  по  оползотворяване  на излезли  от  употреба  плавателни  средства,  с  възможности  за годишна   обработка  на  кораби  с  повече  от  20 000 тона  леко  тегло. Фирмата  е  напълно  лицензирана  за  дейността  си  по  рязане  на  кораби  от  МОСВ  на  Р България . Производствените  ни  мощности  се  намират  на  територията  на  нашия  основен  партньор  – “ Терем – КРЗ  Флотски  Арсенал  Варна  “  ЕООД  –  най  – старият  кораборемонтен  завод  в  България  с  история  повече  от  115  години.

Ние  разполагаме  със  Слип  N 3,  на  който  можем  да  приемаме  кораби  с  дължина ( L )  до  145 м.,  Ширина ( В)  –  до  16  м  и  с  леко  тегло  до  1800 тона,  а  също  и  с  кей  с  дължина  150м.,  мощно  краново  оборудване, помощни  площадки  и  складова  база.

  • Ние сме честни и отговорни
  • Ние винаги се развиваме и надграждаме
  • Ние харесваме това с което се занимаваме

Екип

Нашият  екип  се  състои  от  опитни  специалисти  ,  готови  да  дадат  оптимални  решения  на  всеки  един  възникващ  въпрос. Нашата  фирма  е  силно  ангажирана  за  опазване  на  здравето  и  живота  на работниците  си  и  за  покриване  на  най-високите  местни  и  международни  изисквания  за  опазване  на  околната  среда

Какво извършваме

„Корабен    и  Индустриален  Сервис“  ООД  е  лидер  в  дейностите  по  оползотворяване  на излезли  от  употреба  плавателни  средства,  с  възможности  за годишна   обработка  на  кораби  с  повече  от  20 000 тона  леко  тегло. Фирмата  е  напълно  лицензирана  за  дейността  си  по  рязане  на  кораби  от  МОСВ  на  Р България .

Поставени цели

„Корабен  и  Индустриален  Сервиз“  ООД  има  амбицията  и  предприема  действия  да  бъде  утвърден  и присъединен  към  списъка  на  рециклиращи  мощности  в  ЕС,  покриващи  изискванията  на  новия  Европейски  Регламент  (  ЕС )  N 1257/2013  на  Европейския  Парламент  и  на  Съвета  на  Европа  относно  рециклирането  на  кораби.